Πατέρας:   
Αντώνιος Λούκας (πρώην Μαρκουλής) του Γεωργίου,  #3931.

123
Γεώργιος Λούκας του Αντωνίου, 1854  #2259.

σύζ.(1882): Θεανώ του Νικολάου Κουτσούκου, 1857  #2253.

1) Αντώνιος Λούκας του Γεωργίου,
 #2422.

σύζ.(1915): Κασάνδρα του Ιωάννου Ραπτάκη,  #2424.

2) Νικόλαος Λούκας του Γεωργίου,
 #2423.

σύζ.(1918): Ανδριάνα του Γεωρ. Γουλανδρή,  #2425.
Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι παππούδες
Γονείς

Αντώνιος Λούκας (πρώην Μαρκουλής) του Γεωργίου,

3931