Πατέρας:   
 Μιχαήλ Γιαννίσης του Αντωνίου, 1931  #2596.
Μητέρα:   
Ελένη του Δημητρίου Κατσίκη, 1932 (+2019)  #2591.

123
Μαρίλη του Μιχαήλ Γιαννίση, 1967  #2145.

σύζ.: Ευάγγελος Χέλμης του Νικολάου, 1965  #2144.

1) Νικόλαος Μαρίνος Χέλμης του Ευαγγέλου,
 #2146.Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι παππούδες
Παππούδες Γονείς

Αντώνιος Γιαννίσης του Μιχαήλ, 1897

 

1551

Μόσχα του Στεφανή Στεφάνου, 1900

 

1501

Μιχαήλ Γιαννίσης του Αντωνίου, 1931

 

2596

Δημήτριος Κατσίκης του Ιωάννη, 1891

 

2570

Μαρουλιώ του Μιχαήλ Κυρτάτα, 1898

2546

Ελένη του Δημητρίου Κατσίκη, 1932 (+2019)

2591