Πατέρας:   
Αντώνης Σύμπουρας του Νικολάου, 1919  #189.
Μητέρα:   
Βιολέττα (Βέτα) του Γεωργίου Παλαιοκρασσά, 1932  #2352.

123
Αρετή του Αντώνη Σύμπουρα, 1955  #720.

σύζ.: Γιάννης Παλαιοκρασσάς του Νικολάου, 1945  #273.

1) Νίκος Παλαιοκρασσάς του Ιωάννη,
 #5238.

σύζ.: Κατερίνα,  #5358.

1) Γιάννης Παλαιοκρασσάς του Νικολάου,
 #5356.
2) Μαριέλα του Νικολάου Παλαιοκρασσά,
 #5357.
2) Αντώνης Παλαιοκρασσάς του Ιωάννη,
 #5355.Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι παππούδες
Παππούδες Γονείς

Νίκος Σύμπουρας του Αντωνίου, 1886

 

185

Αρετή του Σταματίου Μαύρου, 1897

 

2351

Αντώνης Σύμπουρας του Νικολάου, 1919

189

Γεώργιος Παλαιοκρασσάς του Νικολάου, 1898

 

3217

Διαμάντη (Μάντω) του Ανδρέα Αστρά,

3221

Βιολέττα (Βέτα) του Γεωργίου Παλαιοκρασσά, 1932

2352