Πατέρας:   
Γεώργιος Πολέμης του Μιχαήλ,  #641.
Μητέρα:   
Ουρανία του Δημητρίου Μπέη,  #651.

123
Ειρήνη του Γεωργίου Πολέμη, Κωνσταντινούπολη  #653.Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι παππούδες
Παππούδες Γονείς

Μιχαήλ Πολέμης του Σταματέλου, 1833

 

633

Ζάννα του Γεωργίου Κέτση, 1842

639

Γεώργιος Πολέμης του Μιχαήλ,

641

Δημήτριος Μπέης του Γεωργίου, 1845

3774

Ειρήνη του Λάζαρου Καμπάνη,

3766

Ουρανία του Δημητρίου Μπέη,

651