Πατέρας:   
Νικολός Καμπανάκης του Ευστρατίου, (+1826/32)  #5727.
Μητέρα:   
Αννεζάκη του Αντ. Σπυρίδου,  #5834.

123
Ευστράτιος Καμπανάκης, 1811 (+1888) (Στρατάκης)  #5707.

σύζ.: Ερηνιώ του Σταματίου Μπίστη, (+1843)  #5708.

1) Νικόλαος Καμπανάκης του Ευστρατίου, 1838
 #5709.
2) Σταματέλος Καμπανάκης του Ευστρατίου, 1840 κτηματίας
 #5710.

σύζ.: Ειρήνη, 1845  #5989.

1) Αννεζούλα του Σταματέλου Καμπανάκη, 1873
 #5990.
2) Ευτυχία του Σταματέλου Καμπανάκη, 1882
 #5991.
3) Κωνσταντίνος Καμπανάκης του Ευστρατίου, 1843 (+1911)
 #5699.

σύζ.: Αννεζιώ του Ιωάννη Δελαγραμμάτικα, 1851  #5700.

1) Ευστράτιος Καμπανάκης του Κωνσταντίνου, 1868
 #5701.
2) Ιωάννης Καμπανάκης του Κωνσταντίνου, 1869
 #5702.
3) Δημοσθένης Καμπανάκης του Κωνσταντίνου, 1870
 #5703.
4) Μαριγούλα του Κωνσταντίνου Καμπανάκη, 1876 (+1976)
 #5673.

σύζ.: Αυγουστής Μπάλκας του Νικολάου, 1866  #5672.

5) Ειρήνη του Κωνσταντίνου Καμπανάκη,
 #5704.

σύζ.: Γιάνγκος Πολέμης του Λ.,  #5992.

6) Σοφία του Κωνσταντίνου Καμπανάκη, 1881 (+1974)
 #5705.

σύζ.: Θεόφιλος Καΐρης του Δημητρίου, 1849 (+1920)  #5706.
Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι παππούδες
Παππούδες Γονείς

Στρατής Αθανάσης ή Καμπανάκης του παπα Νικολού,

5726

Μαρούσα,

5846

Νικολός Καμπανάκης του Ευστρατίου, (+1826/32)

5727

Αννεζάκη του Αντ. Σπυρίδου,

5834