Πατέρας:   
Σταμάτιος Κουτσούκος του Βασιλείου, 1857  #2780.
Μητέρα:   
Αννέτα (ή Αννέζα) του Νικολάου Ζιώτη, 1867  #4101.

123
Βασίλειος Κουτσούκος του Σταμάτη, 1892  #4102.

σύζ.: Ειρηνούλα Δουλμπέρη,  #4103.

1) Σταμάτιος Κουτσούκος του Βασιλείου,
 #4104.Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι παππούδες
Παππούδες Γονείς

Βασίλειος Κουτσούκος του Ιωάννη, 1826

1313

Μαριγώ (Μαρία) του Σταματίου Πολέμη, 1837

1311

Σταμάτιος Κουτσούκος του Βασιλείου, 1857

2780

Νικόλαος Ζιώτης του Δημητρίου, 1833

3545

Μαρουλιώ του Μιχαήλ Παλαιοκρασσά, 1843

3542

Αννέτα (ή Αννέζα) του Νικολάου Ζιώτη, 1867

4101