Πατέρας:   
Παπανικολός Παλαιοκρασσάς του Παπαντριά, 1729  #3464.

123
Αντριάς (Ανδρέας) Παλαιοκρασσάς του Παπανικολού,  #3465.

σύζ.: Μαρούλα,  #3469.

1) Νικόλαος Παλαιοκρασσάς του Ανδρέα, 1783
 #3470.

σύζ.: Μαρία, 1788  #3472.

1) Αντώνιος Παλαιοκρασσάς του Νικολάου, 1819 (Μόσουλας)
 #3473.

σύζ.: Ορσα του Ανδρέα Κουτσούκου, 1827  #3474.

2) Γεώργιος Παλαιοκρασσάς του Ανδρέα, 1786 (+1861) (Μπαμπούσκος)
 #3471.

σύζ.: Ασημίνα, 1793  #3486.

1) Ιωάννης Παλαιοκρασσάς του Γεωργίου, 1814
 #3487.

σύζ.: Κατερίνα του Νικολάου Κοκάκη, 1827 Απατούρια  #3492.

2) Ανδρέας Παλαιοκρασσάς του Γεωργίου, 1819 (Πάππους) (Μπαμπούσκος)
 #3488.

σύζ.: Μαρία του Νικολάου Λογοθέτη, 1824  #985.

3) Μαργαρίτα του Γεωργίου Παλαιοκρασσά, 1826
 #3489.

σύζ.: Γιαννούλης Κουτσούκος του Ανδρέα, 1823  #3498.

4) Στρατής Παλαιοκρασσάς του Γεωργίου, 1827
 #3490.
5) Αννέζα του Γεωργίου Παλαιοκρασσά, 1830
 #3491.

σύζ.: Γεώργιος Σαρρής του Θεοδώρου, 1825  #990.
Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι παππούδες
Παππούδες Γονείς

Παπαντριάς Παλαιοκρασσάς του Παπανικόλα, 1700

3463

Παπανικολός Παλαιοκρασσάς του Παπαντριά, 1729

3464