Πατέρας:   
Ιωάννης Ζαννάκης του Δημητρίου, 1937  #923.
Μητέρα:   
Πολυξένη του Βασιλείου Χαζάπη, 1945  #306.

123
Μαίρη του Ιωάννη Ζαννάκη, 1968  #311.
1) Γιώργος,
 #338.
2) Ξένια,
 #337.Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι παππούδες
Παππούδες Γονείς

Δημήτριος Ζαννάκης του Ιωάννη και της Μαρίας, 1908

4187

Μαρουλιώ του Μιχαήλ Χαρχαρού, 1911

4180

Ιωάννης Ζαννάκης του Δημητρίου, 1937

923

Βασίλης Χαζάπης του Γιαννούλη, 1905

302

Μαρία του Ηρακλή Πολέμη, 1911

571

Πολυξένη του Βασιλείου Χαζάπη, 1945

306