Πατέρας:   
 Δημήτριος Κυρτάτας του Μιχαήλ, 1886 (+1948)  #2543.
Μητέρα:   
Ευθαλία του Ιωάννη Ραπτάκη,  #2547.

123
Νικηφόρος Κυρτάτας του Δημητρίου,  #2553.

σύζ.: Μαίρη,  #5456.

1) Δημήτρης Κυρτάτας του Νικηφόρου,
 #5457.
2) Ρούθ του Νικηφόρου Κυρτάτα,
 #5458.Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι παππούδες
Παππούδες Γονείς

Μιχαήλ Κυρτάτας του Δημητρίου, 1858

 

2536

Ανέζα ή Ανεζιώ του Νικολάου Μπουλμέτη, 1863

 

2542

Δημήτριος Κυρτάτας του Μιχαήλ, 1886 (+1948)

 

2543

Ευθαλία του Ιωάννη Ραπτάκη,

2547