Πατέρας:   
 Αντώνης Τζουμέζης του Δημητρίου, 1910 (+1950)  #2430.
Μητέρα:   
Ευαγγελία του Πέτρου Κουρτέση, 1924 (Πετρού)  #2437.

123
Δημήτριος Τζουμέζης του Αντωνίου, 1947  #2439.

σύζ.: Παρασκευούλα (Σούλα) του Γεωργίου Χέλμη, 1955  #2441.

1) Αντώνης Τζουμέζης του Δημητρίου,
 #2442.

σύζ.(2013): Μαργαρίτα Χαλά,  #5311.

1) Δημήτριος Τζουμέζης του Αντωνίου, 2014
 #5312.Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι παππούδες
Παππούδες Γονείς

Δημήτριος Τζουμέζης του Θεοδοσίου, 1878 (+1953)

1268

Μαριγούλα του Λεωνίδα Πολέμη, 1885

1242

Αντώνης Τζουμέζης του Δημητρίου, 1910 (+1950)

 

2430

Πέτρος Κουρτέσης του Γεωργίου, 1881

3621

Ελένη του Ανδρέα Παλαιοκρασσά, 1880

3609

Ευαγγελία του Πέτρου Κουρτέση, 1924

2437