Πατέρας:   
 Αλέξανδρος Φαλαγκάς του Βασιλείου, 1918  #2018.
Μητέρα:   
Ασημίνα του Νικολάου Φαλαγκά, 1928  #2020.

123
Ανδριανή του Αλεξάνδρου Φαλαγκά, 1960  #2021.

σύζ.: Ιωάννης Χαρχαρός του Νικολάου, 1946  #2023.

1) Σέμη του Ιωάννη Χαρχαρού,
 #2445.Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι παππούδες
Παππούδες Γονείς

Βασίλειος Φαλαγκάς του Γιαννούλη, 1883 (+1942)

 

1963

Βιολάντη του Νικολάου Μπουκουβάλα,

 

2016

Αλέξανδρος Φαλαγκάς του Βασιλείου, 1918

 

2018

Νικόλαος Φαλαγκάς του Αντωνίου, 1878

3447

Ανδριάνα του Νικολάου Μπόνη, 1888

3451

Ασημίνα του Νικολάου Φαλαγκά, 1928

2020