Μαίρη (Αγγλίδα) #1024.

Μαίρη (Αγγλίδα)  #1024.
 σύζ.: Ανδρέας Βεστάρχης του Λεωνίδα 1881  #1014.
1) Σίσσυ του Ανδρέα Βεστάρχη  #1025.
 σύζ.: Παΐσιος  #1027.
2) Μίνα του Ανδρέα Βεστάρχη  #1026.

15/05/2017