Πατέρας:   
Αντώνης Σύμπουρας του Νικολάου, 1919  #189.
Μητέρα:   
Βιολέττα (Βέτα) του Γεωργίου Παλαιοκρασσά, 1932  #2352.

123
Μάντω (Άντα) του Αντώνη Σύμπουρα, 1958  #719.

σύζ.: Σταμάτης (Μάκης) Πολέμης του Δημητρίου, 1953  #36.

1) 
 Δημήτρης Πολέμης του Σταμάτη,
 #722.

σύζ.: Κάλη του Ηλία Μπεζεβέγκη,

 #1610.
1) Μαριάνα του Δημητρίου Πολέμη,
 #724.
2) Σταμάτης Πολέμης του Δημητρίου,
 #1609.
3) Ηλίας Πολέμης του Δημητρίου, 2015
 #5407.
2) Αντώνης Πολέμης του Σταμάτη,
 #723.Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι παππούδες
Παππούδες Γονείς

Νίκος Σύμπουρας του Αντωνίου, 1886

 

185

Αρετή του Σταματίου Μαύρου, 1897

 

2351

Αντώνης Σύμπουρας του Νικολάου, 1919

189

Γεώργιος Παλαιοκρασσάς του Νικολάου, 1898

 

3217

Διαμάντη (Μάντω) του Ανδρέα Αστρά,

3221

Βιολέττα (Βέτα) του Γεωργίου Παλαιοκρασσά, 1932

2352