Πατέρας:   
Θεόδωρος Μισιρλής του Αβραάμ, 1899  #564.
Μητέρα:   
Ελισώ,  #563.

123
Αναστάσιος Μισιρλής του Θεοδώρου,  #567.

σύζ.: Ορσάκη (Σούλα) του Δημητρίου Κυρτάτα, 1955  #887.

1) Έλση του Αναστασίου Μισιρλή,
 #689.
1) Ορσαλία,
 #605.
2) Γρηγόρης,
 #606.
2) αγόρι Μισιρλής του Αναστασίου,
 #5271.Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι παππούδες
Παππούδες Γονείς

Θεόδωρος Μισιρλής του Αβραάμ, 1899

564

,

886

Φραντζέσκα του παπα Ζαννή Πολέμη,

561

Ελισώ,

563