Πατέρας:   
 Γεώργιος Παλαιοκρασσάς του Γιαννούλη,  #3309.
Μητέρα:   
Καλλιόπη του Ιωάννη Κουτσούκου,  #3311.

123
Μαρίνα του Γεωργίου Παλαιοκρασσά,  #3312.

σύζ.: Λεωνίδας Γονέος του Πέτρου,  #3313.

1) Δημήτριος Γονέος του Λεωνίδα,
 #5286.
1) Μαρίνα του Δημητρίου Γονέου,
 #5288.
2) κόρη του Δημητρίου Γονέου,
 #5289.
2) Καλιόπη του Λεωνίδα Γονέου,
 #5287.

σύζ.: Μιχάλης Φραγκέτης,  #5290.

1) Νικόλαος Φραγκέτης του Μιχαήλ,
 #5291.
2) Μαρίνα του Μιχαήλ Φραγκέτη,
 #5292.Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι παππούδες
Παππούδες Γονείς

Γιαννούλης Παλαιοκρασσάς του Γεωργίου, 1887

3305

Μόσχα του Μιχαήλ Κοντοσταύλου,

3308

Γεώργιος Παλαιοκρασσάς του Γιαννούλη,

 

3309

Ιωάννης Κουτσούκος του Χαριλάου, 1889

 

2785

Μόσχα του Ιωάννη Παλαιοκρασσά, (+1980)

 

3616

Καλλιόπη του Ιωάννη Κουτσούκου,

3311