Πατέρας:   
Γιαννούλης Χαζάπης του Βασιλείου, 1941 (+2017)  #305.
Μητέρα:   
Φλωρεντούλα του Γεωργίου Στεφάνου, 1953  #360.

123
Μαρία του Γιαννούλη Χαζάπη,  #310.

σύζ.: Shaihan Μalik,  #3282.

1) Florentia-Darsha του Shaihan Μalik,
 #5268.
2) Rohan-George Malik του Shaihan,
 #5422.Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι παππούδες
Παππούδες Γονείς

Βασίλης Χαζάπης του Γιαννούλη, 1905

302

Μαρία του Ηρακλή Πολέμη, 1911

571

Γιαννούλης Χαζάπης του Βασιλείου, 1941 (+2017)

305

Γιώργης Στεφάνου του Λεωνίδα, 1920

352

Ειρήνη (Ρηνιώ) του Δημοσθένη Παλαιοκρασσά, 1927

468

Φλωρεντούλα του Γεωργίου Στεφάνου, 1953

360