Πατέρας:   
Νικόλαος Γιαλούρης του Γιαννούλη, 1766  #2995.
Μητέρα:   
Ασημίνα, 1773  #2996.

123
Δημήτριος Γιαλούρης του Νικολάου, 1808  #2999.

σύζ.: Φρατζέσκα, 1805  #3019.

1) Νικόλαος Γιαλούρης του Δημητρίου, 1825
 #3020.
2) Γεώργιος Γιαλούρης του Δημητρίου, 1826
 #3021.

σύζ.: Μαρούσα, 1834  #3023.

1) Κυριακή του Γεωργίου Γιαλούρη,
 #5425.

σύζ.: Ιωάννης Μπέλλας,  #5426.

3) Βασιλική του Δημητρίου Γιαλούρη, 1838
 #1368.

σύζ.: Αντώνιος Πολέμης του Γεωργίου, 1826  #1364.

1) Φραέσκα του Αντωνίου Πολέμη, 1858
 #1369.
2) Μόσχα του Αντωνίου Πολέμη, 1863
 #1370.
4) Αλέξανδρος Γιαλούρης του Δημητρίου, 1843
 #3022.Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι παππούδες
Γονείς

Νικόλαος Γιαλούρης του Γιαννούλη, 1766

2995

Ασημίνα, 1773

2996