Πατέρας:   
 Γιαννούλης Γιαλούρης του Μιχαήλ, 1927  #871.
Μητέρα:   
 Μαρία του Δημητρίου Μπέη, 1942  #258.

123
Μιχάλης Γιαλούρης του Γιαννούλη, 1963  #263.

σύζ.: Μαρίλη του Γεωργίου Καλογερά,  #2943.

1) Γιαννούλης Γιαλούρης του Μιχάλη,
 #5399.
2) Φένια του Μιχάλη Γιαλούρη,
 #5400.Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι παππούδες
Παππούδες Γονείς

Μιχαήλ Γιαλούρης του Γιαννούλη, 1893

 

1969

Μόσχα του Θεοδοσίου Φαλαγκά, 1903

 

1967

Γιαννούλης Γιαλούρης του Μιχαήλ, 1927

 

871

Δημήτριος Μπέης του Ιωάννη, 1903

 

1608

Αθηνά του Σταμάτη Παλαιοκρασσά, 1917

 

253

Μαρία του Δημητρίου Μπέη, 1942

 

258