Πατέρας:   
Νικόλαος Φαλαγκάς του Αντωνίου, 1878  #3447.
Μητέρα:   
Ανδριάνα του Νικολάου Μπόνη, 1888 από Λάμυρα  #3451.

123
Ασημίνα του Νικολάου Φαλαγκά, 1928  #2020.

σύζ.:

 

Αλέξανδρος Φαλαγκάς του Βασιλείου, 1918  #2018.

1) Βασίλειος Φαλαγκάς του Αλεξάνδρου, 1958
 #2022.

σύζ.: Γιάννα του Γεωργίου Βιταλιώτη,  #1998.

1) Αλέξανδρος Φαλαγκάς του Βασιλείου, 1999 δίδυμ.
 #5246.
2) Μαρία του Βασιλείου Φαλαγκά, 1999 δίδυμ.
 #5247.
2) Ανδριανή του Αλεξάνδρου Φαλαγκά, 1960
 #2021.

σύζ.: Ιωάννης Χαρχαρός του Νικολάου, 1946  #2023.

1) Σέμη του Ιωάννη Χαρχαρού,
 #2445.

Η πρώτη εκδρομή του Συνδέσμου Στενιωτών Ανδρου (άνοιξη του 1984)


Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι παππούδες
Παππούδες Γονείς

Αντώνιος Φαλαγκάς του Δημητρίου, 1839

3418

Αντριανιώ του Νικολάου Σύμπουρα, 1849

3445

Νικόλαος Φαλαγκάς του Αντωνίου, 1878

3447

Νικόλαος Μπόνης του Γεωργίου,

4592

Ασημίνα του Βασιλείου Χαζάπη,

4591

Ανδριάνα του Νικολάου Μπόνη, 1888

3451