Πατέρας:   
Θεμιστοκλής Στεφάνου του Αντωνίου, 1862  #1482.
Μητέρα:   
Ελένη του Αντωνίου Λέκκα, 1876 Αποίκια  #1554.

123
Αντώνιος Στεφάνου του Θεμιστοκλή, 1896  #1555.

σύζ.(1943): Αμαλία του Ιωάννη Χέλμη, 1912 Αποίκια  #1564.

1) Ασημίνα του Αντωνίου Στεφάνου, 1944 (+2017)
 #1565.

σύζ.(χ.α.):

 

Πέτρος Στεφάνου του Νικολάου, 1935 (+2016)  #382.

2) Ιωάννης Στεφάνου του Αντωνίου, 1945
 #1566.
3) Πέτρος Στεφάνου του Αντωνίου, 1949
 #1567.Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι παππούδες
Παππούδες Γονείς

Αντώνιος (Μπελιγράδης) Στεφάνου,

1476

Μαρία,

1477

Θεμιστοκλής Στεφάνου του Αντωνίου, 1862

1482

Ελένη του Αντωνίου Λέκκα, 1876

1554