Πατέρας:   
 Αναστάσιος Μισιρλής του Θεοδώρου,  #567.
Μητέρα:   
Ορσάκη (Σούλα) του Δημητρίου Κυρτάτα, 1955  #887.

123
Έλση του Αναστασίου Μισιρλή,  #689.
1) Ορσαλία,
 #605.
2) Γρηγόρης,
 #606.Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι παππούδες
Παππούδες Γονείς

Θεόδωρος Μισιρλής του Αβραάμ, 1899

564

Ελισώ,

563

Αναστάσιος Μισιρλής του Θεοδώρου,

 

567

Δημήτριος Κυρτάτας του Λεωνίδα, 1918

 

3260

Κατίνα του Αριστείδη Παλαιοκρασσά, 1920

3259

Ορσάκη (Σούλα) του Δημητρίου Κυρτάτα, 1955

887