Πατέρας:   
Κωνσταντίνος Καμπανάκης του Ευστρατίου, 1843 (+1911)  #5699.
Μητέρα:   
Αννεζιώ του Ιωάννη Δελαγραμμάτικα, 1851  #5700.

123
Σοφία του Κωνσταντίνου Καμπανάκη, 1881 (+1974)  #5705.

σύζ.: Θεόφιλος Καΐρης του Δημητρίου, 1849 (+1920)  #5706.

1) Δημήτριος Καΐρης του Θεόφιλου, 1910 (+1979) από Χώρα
 #5168.

σύζ.: Ζαννούλα του Ιωάννη Παλαιοκρασσά, 1920  #403.

1) Ειρήνη Ευανθία Καΐρη,
 #418.

σύζ.: Πέτρος Γιαννουλόπουλος,  #5865.

2) Κωσταντίνος Καΐρης του Θεόφιλου, 1913 (+1928)
 #5867.
3) Ευανθούλα του Θεόφιλου Καΐρη, (+ )
 #5868.
4) Νικόλαος Καΐρης του Θεόφιλου, 1919 (+2003)
 #5725.

σύζ.: Αλέκα Νικλα του Π.,  #5866.
Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι παππούδες
Παππούδες Γονείς

Ευστράτιος Καμπανάκης, 1811 (+1888)

5707

Ερηνιώ του Σταματίου Μπίστη, (+1843)

5708

Κωνσταντίνος Καμπανάκης του Ευστρατίου, 1843 (+1911)

5699

Αννεζιώ του Ιωάννη Δελαγραμμάτικα, 1851

5700