Πατέρας:   
Νικόλαος Μπάλσης του Ευαγγέλου, 1915  #4308.
Μητέρα:   
Ευανθούλα του Γεωργίου Γιαννίση, 1920  #4301.

123
Μαρία του Νικολάου Μπάλση, 1945  #4945.

σύζ.: Κωνσταντίνος Γάτσος,  #4946.

1) Νίκος του Κων/νου Γάτσου, δίδυμ.
 #5119.
2) Πάνος του Κων/νου Γάτσου, δίδυμ.
 #5120.

σύζ.: Μαίρη Παπαβασιλείου,  #3781.
Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι παππούδες
Παππούδες Γονείς

Ευάγγελος Μπάλσης του Νικολάου, 1884

 

3956

Μαρία του Βασιλείου Πέτσα, 1902

 

3938

Νικόλαος Μπάλσης του Ευαγγέλου, 1915

4308

Γεώργιος Γιαννίσης του Μιχαήλ, 1893

1028

Μαριγούλα (Γούλα) του Λεωνίδα Βεστάρχη, 1896

1015

Ευανθούλα του Γεωργίου Γιαννίση, 1920

4301