Πατέρας:   
Νικόλαος Κολυδάς του Θεοδώρου, 1922  #4719.
Μητέρα:   
Δήμητρα του Λεωνίδα Ζαννάκη, 1935  #4710.

123
Αικατερίνη του Νικολάου Κολυδά, 1965  #4842.
1) Νικολέτα,
 #5240.Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι παππούδες
Παππούδες Γονείς

Θεόδωρος Κολυδάς του Μιχαήλ, 1886

4623

Ελένη του Δημητρίου Κωνσταντίνου,

4830

Νικόλαος Κολυδάς του Θεοδώρου, 1922

4719

Λεωνίδας Ζαννάκης του Νικολάου, 1893

4183

Κατερνιώ του Μιχαήλ Χαρχαρού, 1893

4178

Δήμητρα του Λεωνίδα Ζαννάκη, 1935

4710