Πατέρας:   
 Κωσταντής Γλυνός του Αριστείδη, 1934  #1119.
Μητέρα:   
Μαρίκα του Ιωάννη Μαργέτη, 1949  #1122.

123
Μαργαρίτα του Κωνσταντίνου Γλυνού, 1968  #2752.

σύζ.: Ιωάννης Παλαιοκρασσάς του Ανδρέα, 1958  #2751.

1) Ανδρέας Παλαιοκρασσάς του Ιωάννη,
 #5150.
2) Κωνσταντίνος Παλαιοκρασσάς του Ιωάννη,
 #5151.

Γλυνός Κωνσταντής του Αριστείδη και Μαργέτη Μαρίκα του Γιάννη


Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι παππούδες
Παππούδες Γονείς

Αριστείδης Γλυνός του Δημητρίου, 1906

1118

Αικατερίνη του Κωνσταντίνου Πολέμη, 1908

1107

Κωσταντής Γλυνός του Αριστείδη, 1934

 

1119

Ιωάννης Μαργέτης, 1923 (+2015)

5495

Μαργαρίτα του Δημητρίου Μάνεση, 1924

5496

Μαρίκα του Ιωάννη Μαργέτη, 1949

1122