Πατέρας:   
Ιωάννης Πέτσας του Βασιλείου, 1903 (Χοιρνός)  #1221.
Μητέρα:   
Ειρηνούλα του Νικολάου Πολέμη, 1904 (Λούντα)  #1219.

123
Ευαγγελία του Ιωάννη Πέτσα, 1934  #2627.

σύζ.: Ματθαίος Μηνδρινός,  #5192.

1) Ιωάννα του Ματθαίου Μηνδρινού,
 #5228.
2) Ιουλία του Ματθαίου Μηνδρινού,
 #5229.Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι παππούδες
Παππούδες Γονείς

Βασίλειος Πέτσας του Δημοσθένη, 1857

3913

Πετρού του Λεονάρδου Μπεγλέρη, 1863

3907

Ιωάννης Πέτσας του Βασιλείου, 1903

1221

Νικόλαος Πολέμης του Δημητρίου, 1862

1210

Όλγα του Ηλία Παλαιοκρασσά, 1870

1216

Ειρηνούλα του Νικολάου Πολέμη, 1904

1219