Πατέρας:   
Νικόλαος Χέλμης του Φρατζέσκου, 1928 από Σασά  #2142.
Μητέρα:   
 Μαρουλιώ του Νικολάου Κουρτέση, 1928  #2136.

123
Ευάγγελος Χέλμης του Νικολάου, 1965  #2144.

σύζ.: Μαρίλη του Μιχαήλ Γιαννίση, 1967  #2145.

1) Νικόλαος Μαρίνος Χέλμης του Ευαγγέλου,
 #2146.Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι παππούδες
Παππούδες Γονείς

Νικόλαος Χέλμης του Φρατζέσκου, 1928

2142

Νικόλαος Κουρτέσης του Γεωργίου, 1893

 

2096

Μαργιέτα του Ανδρέα Μανδαράκα, 1898

 

2086

Μαρουλιώ του Νικολάου Κουρτέση, 1928

 

2136