Πατέρας:   
Θεόδωρος Καραπιπέρης του Λεονάρδου, 1868  #1896.
Μητέρα:   
αλλοδαπή σύζυγος,  #1904.

123
Ανδρονή του Θεοδώρου Καραπιπέρη,  #1905.
1) Αντωνία, θετή κόρη
 #1906.Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι παππούδες
Παππούδες Γονείς

Λεονάρδος Καραπιπέρης του Πέτρου, 1826

1891

Ανδριάνα του Μιχαήλ Κόη ή Πάταλου, 1834

1892

Θεόδωρος Καραπιπέρης του Λεονάρδου, 1868

1896

αλλοδαπή σύζυγος,

1904