Πατέρας:   
 Νικόλαος Φαλαγκάς του Ιωάννη,  #3431.
Μητέρα:   
Ειρήνη του Αυγουστή Μπάλκα, 1910 (+2014)  #3432.

123
Όρσα (Σούλα) του Νικολάου Φαλαγκά, 1947  #851.

σύζ.: Γιώργης Παλαιοκρασσάς του Δημητρίου, 1942  #407.

1) Ειρήνη του Γεωργίου Παλαιοκρασσά, 1969
 #415.
2) Νομική του Γεωργίου Παλαιοκρασσά, 1973
 #416.
3) Αλεξάνδρα του Γεωργίου Παλαιοκρασσά, 1975
 #5715.Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι παππούδες
Παππούδες Γονείς

Γιάννης Φαλαγκάς του Νικολάου, 1868

3426

Ορσα του Πέτρου Ζιώτη, 1869

3430

Νικόλαος Φαλαγκάς του Ιωάννη,

 

3431

Αυγουστής Μπάλκας του Νικολάου, 1866

5672

Μαριγούλα του Κωνσταντίνου Καμπανάκη, 1876 (+1976)

5673

Ειρήνη του Αυγουστή Μπάλκα, 1910 (+2014)

3432