123
Καλλιόπη Αργετάκη,  #6437.

σύζ.:

 

Αντώνιος Μπέης του Μιχαήλ, 1913 (Γκόγκος)  #3584.


Ο Μπέης Αντώνης του Μιχαήλ (11252) με την οικογένεια του