123
Αθανάσιος Διαβατίδης, με σύζυγο Μαριγώ Χαζάπη  #6388.
1) Χαράλαμπος Διαβατίδης του Αθανασίου,
 #2805.

σύζ.(1925): Αννα του Ανδρέα Κουτσούκου,  #2802.

1) 
 Αθανάσιος Διαβατίδης του Χαράλαμπους, άγαμος
 #2806.
2) Ειρήνη του Χαράλαμπους Διαβατίδη,
 #2807.
2) Γεώργιος Διαβατίδης του Α.,
 #976.

σύζ.: Ευτέρπη του Λεωνίδα Πολέμη, 1897  #974. Πατ. #959.

3) Σταματής Διαβατίδης του Αθανασίου,
 #6389.

σύζ.: Μαρούλια Άστρα,  #6390.

1) Βιολέττα του Σταματή Διαβατίδη,
 #6391.
2) Μαρία του Σταματή Διαβατίδη,
 #6392.
3) Αντώνης Διαβατίδης του Σταματή,
 #6393.
4) Αννίκα του Αθανασίου Διαβατίδη, 1879
 #1991.

σύζ.(1903): Μιχάλης Φαλαγκάς του Γιαννούλη, 1876 (Χαχαλής)  #1961.

1) Μαριγούλα του Μιχαήλ Φαλαγκά, 1904
 #2006.

σύζ.: Πανταζής, ΗΠΑ  #1993.

2) Γιαννούλης Φαλαγκάς του Μιχαήλ, 1906
 #2005.

σύζ.: Άρτεμις του Χρήστου Οικονόμου, 1922 από Αίγινα  #1992.

3) 
 Αθανάσιος Φαλαγκάς του Μιχαήλ, 1908
 #2008.
4) Μόσχα του Μιχαήλ Φαλαγκά, 1910
 #2007.

σύζ.(χ.α.): Παναγιώτης Αλεξόπουλος του Ιωάννη και της Μαρίας, 1900 από Καλάβρυτα  #1994.

5) Φραεσκούλα του Αθανασίου Διαβατίδη, 1881/8
 #4230.

σύζ.(1917): Νικόλαος Κυρτάτας του Πέτρου, 1883/6 (Οσιος)  #4216.

1) Πέτρος Κυρτάτας του Νικολάου, 1919
 #1548.

σύζ.(χ.α.):

 

Λασκαρώ του Νικολάου Στεφάνου, 1932  #1545.

2) Μαριγούλα του Νικολάου Κυρτάτα, 1922
 #4231.

σύζ.: Αντώνιος Γαλφιανάκης του Ευαγγέλου,  #4234.

3) Αθανάσιος Κυρτάτας του Νικολάου, 1923 άγαμος
 #4232.
4) Αντώνιος Κυρτάτας του Νικολάου, 1928 άγαμος
 #4233.