Πατέρας:   
Ηρακλής Πολέμης του Μιχάλη,  #118.
Μητέρα:   
Αικατερίνη Παζάροβα Γκίκα,  #898.

123
Ειρήνη του Ηρακλή Πολέμη,  #574.

σύζ.: Βασίλης Μουγής,  #899.

1) Παρασκευούλα του Βασίλη Μουγή,
 #575.
2) Αικατερίνη του Βασίλη Μουγή,
 #576.Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι παππούδες
Παππούδες Γονείς

Μιχάλης Πολέμης του Ηρακλή, 1900

114

Ερηνούλα του Αντωνίου Χαζάπη,

894

Ηρακλής Πολέμης του Μιχάλη,

118

Αικατερίνη Παζάροβα Γκίκα,

898