Πατέρας:   
Νικόλαος Αντώνογλου του Ιωάννη, 1931  #4768.
Μητέρα:   
Ιωάννα του Μιχαήλ Δουδουσάκη, 1938  #4773.

123
Μιχαήλ Αντώνογλου του Νικολάου,  #5552.
1) Νικολία του Μιχάλη Αντώνογλου,
 #5555.Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι παππούδες
Παππούδες Γονείς

Ιωάννης Αντώνογλου του Νικολάου, 1908

3916

Μαρία του Νικολάου Μπεγλέρη, 1911

3915

Νικόλαος Αντώνογλου του Ιωάννη, 1931

4768

Ιωάννα του Μιχαήλ Δουδουσάκη, 1938

4773