Πατέρας:   
Πέτρος Κουτσούκος του Ιωάννη, 1928  #3624.
Μητέρα:   
Κατίνα του Αντωνίου Μπεγλέρη, 1939  #3917.

123
Ιωάννης Κουτσούκος του Πέτρου, 1963  #3918.

Δεκαέξη νεαροί (και ένας μικρός) Στενιώτες κάποια γιορτή.


Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι παππούδες
Παππούδες Γονείς

Ιωάννης Κουτσούκος του Χαριλάου, 1889

 

2785

Μόσχα του Ιωάννη Παλαιοκρασσά, (+1980)

 

3616

Πέτρος Κουτσούκος του Ιωάννη, 1928

3624

Αντώνιος Μπεγλέρης του Νικολάου, 1905

3223

Ελένη του Νικολάου Παλαιοκρασσά, 1907

3218

Κατίνα του Αντωνίου Μπεγλέρη, 1939

3917