Πατέρας:   
Δημήτριος Κυρτάτας του Νικολάου,  #3716.

123
Νικόλαος Κυρτάτας του Δημητρίου, 1806 (Καβίλιας)  #3728.

σύζ.: Πετρινόλα, 1805  #3729.

1) Μαρία του Νικολάου Κυρτάτα, 1828
 #3730.

σύζ.: Λεονάρδος Μπεγλέρης του Δημητρίου, 1818  #3734.

1) Δημήτριος Μπεγλέρης του Λεονάρδου, 1847
 #3016.

σύζ.(1870 χ.α.): Αικατερίνη του Γιαννούλη Γιαλούρη, 1846 (Κερνούσα) μαμή  #3005. Πατ. #2998.

2) Ανδριάνα του Λεονάρδου Μπεγλέρη, 1851
 #3904.

σύζ.(1869): Πετρής Βροντίσης του Νικολάου, 1843  #3909. Πατ. #4238.

3) Σταμάτιος Μπεγλέρης του Λεονάρδου, 1853
 #3905.

σύζ.(1880): Ερηνιώ του Νικολάου Ζιώτη, 1859 (Ζέβλα)  #3910.

4) Ορσα του Λεονάρδου Μπεγλέρη, 1856
 #3906.
5) Χρήστος Μπεγλέρης του Λεονάρδου, 1858
 #2239.

σύζ.(1886): Μαρία (Μαριώ) του Δημητρίου Κουτσούκου, 1868  #2205.

6) Πετρού του Λεονάρδου Μπεγλέρη, 1863
 #3907.

σύζ.(1877): Βασίλειος Πέτσας του Δημοσθένη, 1857  #3913.

7) Νικόλαος Μπεγλέρης του Λεονάρδου, 1866
 #3908.

σύζ.(1893): Διαμάντω του Αντωνίου Μπαφαλούκου, 1871  #3914.

2) Αικατερίνη του Νικολάου Κυρτάτα, 1829
 #3731.

σύζ.: Δημήτριος Αξιώτης ή Ψαρρός του Νικολάου, 1823  #3735.

1) Μαριγώ του Δημητρίου Ψαρρού, 1854
 #4214.

σύζ.(1872): Πέτρος Κυρτάτας του Αντωνίου, 1848  #4209.

2) Νικόλαος Ψαρρός του Δημητρίου, 1856
 #4662.
3) Ερηνιώ του Δημητρίου Ψαρρού, 1858
 #4177.

σύζ.(1894): Μιχαήλ Χαρχαρός του Ιωάννη, 1866 (Κολησομύτης)  #4176.

4) Αγγελικώ του Δημητρίου Αξιώτη ή Ψαρρού, 1858
 #3895.

σύζ.(1880): Μιχαήλ Ζιώτης του Νικολάου, 1854  #3892.

3) Δημήτριος Κυρτάτας του Νικολάου, 1833 (Καβίλιας)
 #2191.

σύζ.: Ραντίτσα, Ρουμανικής καταγωγής  #2540.

σύζ.: Διαμάντη του Μιχαήλ Κουτσούκου, 1837  #2190.

1) Φρατζέσκα του Δημητρίου Κυρτάτα, 1854 (Βουβή)
 #2534.

σύζ.(1878): Πέτρος Μπέης του Γεωργίου, 1848 (Πεταγρής)  #2541.

2) Νικόλαος Κυρτάτας του Δημητρίου, 1856 (+ )
 #2535.
3) 
 Μιχαήλ Κυρτάτας του Δημητρίου, 1858 (Λιλιδώρης)
 #2536.

σύζ.(1885):

 

Ανέζα ή Ανεζιώ του Νικολάου Μπουλμέτη, 1863  #2542.

4) Γιαννούλης Κυρτάτας του Δημητρίου, 1860 (Τζων Μπράουν) Η.Π.Α. χ.α.
 #2537.
5) 
 Πετρού του Δημητρίου Κυρτάτα, 1865
 #2538.

σύζ.(1884): Νικόλαος Χαρχαρός του Δημητρίου, 1860  #2571.

6) Γεώργιος Κυρτάτας του Δημητρίου, 1866
 #2539.

σύζ.(1891): Μαριγώ του Σταματίου Παλαιοκρασσά, 1867  #2572.

4) Μιχαήλ Κυρτάτας του Νικολάου, 1837 (Λούβανος)
 #1235.

σύζ.(1ος της Αρετής 1860): Αρετή του Νικολάου Πολέμη, 1844 (Μπαρέζα)  #1204.

1) Μαριώ (Μαρία) του Μιχαήλ Κυρτάτα, 1866
 #3056.

σύζ.(1893):

 

Γεώργιος Μπουκουβάλας του Αντωνίου, 1861  #3051.

2) Λεωνίδας Κυρτάτας του Μιχαήλ, 1869 (Λούβανος)
 #3736.

σύζ.(1901): Κατίνα του Μιχαήλ Ξηροπαΐδη, 1880  #3738.

3) Νικόλαος Κυρτάτας του Μιχαήλ, 1872 (Πάγκαλος)
 #3680.

σύζ.(1904): Διαμάντη του Ανδρέα Παλαιοκρασσά, 1873  #3674.

4) Ιωάννης Κυρτάτας του Μιχαήλ, 1875 (Καρής)
 #3712.

σύζ.(1907): Ελένη του Παναγιώτη Κουρτέση, 1883  #3713.

5) Αντώνιος Κυρτάτας του Μιχαήλ, 1879
 #3737.
5) Αντώνιος Κυρτάτας του Νικολάου, 1841
 #1627.

σύζ.: Λασκαρού του Ανδρέα Παλαιοκρασσά, 1839  #1621.

1) Νικόλαος Κυρτάτας του Αντωνίου, 1865
 #3751.

σύζ.(1895): Μαργαρώ του Αντωνίου Κυρτάτα, 1862  #3755. Πατ. #2673.

2) Διαμάντη του Αντωνίου Κυρτάτα, 1866
 #3752.
3) Πετρωνία του Αντωνίου Κυρτάτα, 1869
 #824.

σύζ.(1895): Αντώνης Δαγιάσης του Λεονάρδου,  #815.

4) Αριάνθη του Αντωνίου Κυρτάτα, 1871
 #3754.

σύζ.(1889): Λέκας Γάσπαρης του Ιω.,  #3732.

6) Λεωνίδας Κυρτάτας του Νικολάου, 1844
 #3733.Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι παππούδες
Παππούδες Γονείς

Νικόλαος Κυρτάτας του Δημητρίου,

3714

Δημήτριος Κυρτάτας του Νικολάου,

3716