Πατέρας:   
Γιαννούλης Παλαιοκρασσάς του Γεωργίου, 1887  #3305.
Μητέρα:   
Μόσχα του Μιχαήλ Κοντοσταύλου,  #3308.

123
Πιπίτσα του Γιαννούλη Παλαιοκρασσά,  #3310.

σύζ.: Γεώργιος Κονάρης του Δημοσθένη,  #3314.

1) Δημοσθένης Κονάρης του Γεωργίου,
 #3315.

σύζ.: Λουκία Χατζή,  #3316.
Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι παππούδες
Παππούδες Γονείς

Γεώργιος Παλαιοκρασσάς του Γιαννούλη, 1856

3298

Ειρήνη του Πέτρου Ζιώτη, 1863

3304

Γιαννούλης Παλαιοκρασσάς του Γεωργίου, 1887

3305

Μόσχα του Μιχαήλ Κοντοσταύλου,

3308