Πατέρας:   
Δημήτριος Φαλαγκάς του Ευστρατίου, 1919  #3197.
Μητέρα:   
Ελένη Σακέτου,  #3206.

123
Θεώνη του Δημητρίου Φαλαγκά,  #3207.

σύζ.: Δημήτρης Κυρτάτας του Νικολάου, 1950  #470.

1) Νίκος Κυρτάτας του Δημητρίου,
 #471.Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι παππούδες
Παππούδες Γονείς

Ευστράτιος Φαλαγκάς του Νικολάου, 1882

 

1490

Ελένη του Δημητρίου Στεφάνου, 1889

1485

Δημήτριος Φαλαγκάς του Ευστρατίου, 1919

3197

Ελένη Σακέτου,

3206