Πατέρας:   
Νικόλαος Ραπτάκης του Αντωνίου, 1823  #4679.
Μητέρα:   
Λασκαρού, 1838  #4680.

123
Φρατζέσκα του Νικολάου Ραπτάκη, 1855  #2398.

σύζ.(1877): Μιχαήλ Μαρής του Νικολάου, 1849  #1688.

1) 
 Ιουλία (Λασκαρώ) του Μιχαήλ Μαρή, 1879
 #2399.

σύζ.(1903):

 

Νικόλαος (παπα Νίκος) Βασιλόπουλος του Ιωάννη, 1877 από Άργος

 #2401.
1) Ιωάννης Βασιλόπουλος του Νικολάου, 1903 ξενιτεύτηκε στην Αμερική
 #2518.
2) Φιφίκα του Νικολάου Βασιλοπούλου, (+ )
 #2519.
3) Μιχαήλ Βασιλόπουλος του Νικολάου, 1913
 #2520.

σύζ.: Ορτανσία του Νικολάου Μπίστη, 1919  #2524.

4) Ευάγγελος Βασιλόπουλος του Νικολάου, 1915
 #2521.

σύζ.: Ευαγγελία του Σπύρου Μεσσηνέζη, 1930  #2527.

5) 
 Τηλέμαχος Ανδρέας Βασιλόπουλος του Νικολάου, 1917
 #2522.

σύζ.: Αγαθονίκη (Σούλα) του Νικολάου Γιαννίση, 1926  #2531.

6) Κωνσταντίνος Βασιλόπουλος του Νικολάου, (+ )
 #2523.
2) Ανεζούλα του Μιχαήλ Μαρή, 1881
 #2246.

σύζ.(1906):

 

Ιωάννης Φαλαγκάς του Νικολάου, 1870  #2391.

1) Νικόλαος Φαλαγκάς του Ιωάννη, 1906 χ.α.
 #2397.

σύζ.(2ος του Γ. 1902, (1ος εις ΗΠΑ)): Γεώργιος Κουτσούκος του Δημητρίου,  #2211.

2) Ειρήνη του Γεωργίου Κουτσούκου, ΗΠΑ
 #2247.
3) 
 Νικόλαος Μαρής του Μιχαήλ, 1884
 #2400.

σύζ.: Μαριόγκα Ραπτάκη,  #2402.

1) 
 Μιχαήλ Μαρής του Νικολάου, (+28 Δεκ. 1992)
 #2403.

σύζ.:

 

Λίνα του Γεωργίου Δελαγραμμάτικα, (+9 Σεπτ. 2003)  #2406.

2) Λιλίκα του Νικολάου Μαρή,
 #2404.

σύζ.:

 

- Παπανικολάου,

 #2407.
3) Ανδριανός Μαρής του Νικολάου,
 #2405.

σύζ.: - Καμπάνη,  #2408.

4) Ειρηνούλα του Μιχαήλ Μαρή, 1884
 #1974.

σύζ.(1904): Δημήτριος Φαλαγκάς του Γιαννούλη, 1873 (Σουστούρης)  #1960.

1) 
 Γιαννούλης Φαλαγκάς του Δημητρίου, 1908
 #1975.

σύζ.(1941):

 

Άννα του Λεωνίδα Βαλμά, 1915  #1977.

2) 
 Κούλα του Δημητρίου Φαλαγκά, 1913
 #1685.

σύζ.:

 

Σταμάτης Παλαιοκρασσάς του Ιωάννη, 1911  #402.

3) 
 Μόσχα του Δημητρίου Φαλαγκά,
 #1976.

σύζ.(1936): Ιωάννης Στυλιανός,  #1987.


Επιγραφή στο εξωκλήσι του Αη Γιάννη στα Γιάλια


Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι παππούδες
Γονείς

Νικόλαος Ραπτάκης του Αντωνίου, 1823

4679

Λασκαρού, 1838

4680