Πατέρας:   
Πέτρος Κυρτάτας του Δημητρίου, 1907  #3750.
Μητέρα:   
Μαρία του Ιωάννη Κυρτάτα, 1912 (Καρή)  #3749.

123
Διαμάντη του Πέτρου Κυρτάτα, 1946  #1980.

σύζ.: Λεωνίδας Φαλαγκάς του Γιαννούλη, 1943  #1978.

1) Άννα Μαρία του Λεωνίδα Φαλαγκά,
 #1981.
2) Γιαννούλης Φαλαγκάς του Λεωνίδα,
 #1982.
3) Μαρίνα του Λεωνίδα Φαλαγκά,
 #1983.

Ομιλία του δάσκαλου Γ. Σάλαρη σε κάποια εθνική γιορτή


Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι παππούδες
Παππούδες Γονείς

Δημήτριος Κυρτάτας του Πέτρου, 1876

 

3402

Διαμάντη του Νικολάου Φαλαγκά,

3400

Πέτρος Κυρτάτας του Δημητρίου, 1907

3750

Ιωάννης Κυρτάτας του Μιχαήλ, 1875

3712

Ελένη του Παναγιώτη Κουρτέση, 1883

3713

Μαρία του Ιωάννη Κυρτάτα, 1912

3749