Πατέρας:   
Γεώργιος Μαλταμπές του Ιωάννη, 1909 από Βουρκωτή  #2059.
Μητέρα:   
 Ειρήνη του Θεοδοσίου Πασχάλη, 1923  #2056.

123
Ανδριάνα του Γεωργίου Μαλταμπέ, 1946  #1763.

σύζ.: Ευάγγελος Σύμπουρας του Δημητρίου, 1935  #1760.

1) Δήμητρα του Ευαγγέλου Σύμπουρα, 1973
 #1767.

σύζ.: Στυλιανός, από Χώρα  #5223.

1) Ιωάννης Στυλιανός,
 #5394.
2) Ανδριάνα του Στυλιανού,
 #5395.
3) Ευάγγελος Στυλιανός,
 #5396.

Εκδρομή του Συνδέσμου Στενιωτών Ανδρου στο Μεσολόγγι (10 Απριλίου 2005)


Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι παππούδες
Παππούδες Γονείς

Γεώργιος Μαλταμπές του Ιωάννη, 1909

2059

Θεοδόσιος Πασχάλης του Δημητρίου, 1884

 

2039

Μαρία (Μαριώ) του Πέτρου Χαζάπη, 1885

 

2055

Ειρήνη του Θεοδοσίου Πασχάλη, 1923

 

2056