Πατέρας:   
Δημήτρης Λογοθέτης του Μιχαήλ, 1923  #778.
Μητέρα:   
Ασημίνα (Μένια) του Νικολάου Πολέμη, 1932  #12.

123
Μιχάλης Λογοθέτης του Δημητρίου, 1959  #15.

σύζ.: Διαμάντη του Δημητρίου Κουτσούκου, 1969  #131.


Εκδρομή του Συνδέσμου Στενιωτών Ανδρου στο Μεσολόγγι (10 Απριλίου 2005) Εκδρομή του Συνδέσμου Στενιωτών Ανδρου στο Μεσολόγγι (10 Απριλίου 2005)

Βιογραφικό

Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι παππούδες
Παππούδες Γονείς

Μιχαήλ Λογοθέτης του Αντωνίου, 1884

 

1783

Ειρήνη του Δημητρίου Χαρχαρού, 1895

 

1789

Δημήτρης Λογοθέτης του Μιχαήλ, 1923

778

Νίκος Πολέμης του Δημητρίου, 1891 (+1962)

 

8

Χαρίκλεια του Ανδρέα Παλαιοκρασσά, 1898

 

9

Ασημίνα (Μένια) του Νικολάου Πολέμη, 1932

12