Πατέρας:   
Βασίλειος Ζαννάκης του Μιχαήλ,  #1002.
Μητέρα:   
Λασκαρώ του Δημητρίου Μπέη,  #1001.

123
Νίκος Ζαννάκης του Βασιλείου,  #1003.

Ανδρική παρέα στα κάλαντα


Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι παππούδες
Παππούδες Γονείς

Βασίλειος Ζαννάκης του Μιχαήλ,

1002

Δημήτριος Μπέης του Πέτρου,

2581

Μαριορή,

3591

Λασκαρώ του Δημητρίου Μπέη,

1001