Πατέρας:   
Αχιλλέας Στεφάνου του Ευαγγέλου, 1947  #354.
Μητέρα:   
Μαρία του Δημητρίου Πετράκη,  #1475.

123
Θάλεια του Αχιλλέα Στεφάνου, 1986  #6425.

σύζ.: Ανδρέας Λουκάς,  #6427.

1) Μάιρα του Ανδρέα Λουκά, 2016
 #6428.Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι παππούδες
Παππούδες Γονείς

Βαγγέλης Στεφάνου του Λεωνίδα, 1913

351

Ελένη του Αχιλλέα Θεοδωράκη, 1912

1472

Αχιλλέας Στεφάνου του Ευαγγέλου, 1947

354

Μαρία του Δημητρίου Πετράκη,

1475