Πατέρας:   
Παπανικόλας Μπάλσης του Μιχαήλ, 1794  #4554.
Μητέρα:   
Πετρινόλα, 1798  #4555.

123
Ειρήνη του Νικολάου Μπάλση, 1814  #4556.

σύζ.: Δημήτριος Βροντίσης του Γιαννούλη, 1814  #4563.

1) Λασκαρού του Δημητρίου Βροντίση, 1838
 #5074.
2) Ορσα του Δημητρίου Βροντίση, 1840
 #5075.
3) Φιλίτσα του Δημητρίου Βροντίση, 1845
 #5076.
4) Γιαννούλης Βροντίσης του Δημητρίου, 1850
 #5077.Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι παππούδες
Γονείς

Παπανικόλας Μπάλσης του Μιχαήλ, 1794

4554

Πετρινόλα, 1798

4555