Πατέρας:   
Ιωάννης Κουτσούκος του Δημητρίου, 1790 (+1861)  #4058.
Μητέρα:   
Μαρία,  #4061.

123
Δημήτριος Κουτσούκος του Ιωάννη, 1836  #4062.

σύζ.(1864): Λουλιώ του Δ Δανιόλου, 1844  #4063.

1) Ειρήνη του Δημητρίου Δανιόλου,
 #4064.Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι παππούδες
Παππούδες Γονείς

Δημήτριος Κουτσούκος,

4056

Διαμάντη,

4057

Ιωάννης Κουτσούκος του Δημητρίου, 1790 (+1861)

4058

Μαρία,

4061