Πατέρας:   
 Δημήτριος Κυρτάτας του Μιχαήλ, 1886 (+1948)  #2543.
Μητέρα:   
Ευθαλία του Ιωάννη Ραπτάκη,  #2547.

123
Ιωάννης Κυρτάτας του Δημητρίου, 1922  #2549.

σύζ.: Ντόρα Λαμπροπούλου,  #2556.

1) 
 Δημήτριος Κυρτάτας του Ιωάννη,
 #2557.
2) Βασίλης Κυρτάτας του Ιωάννη,
 #2558.Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι παππούδες
Παππούδες Γονείς

Μιχαήλ Κυρτάτας του Δημητρίου, 1858

 

2536

Ανέζα ή Ανεζιώ του Νικολάου Μπουλμέτη, 1863

 

2542

Δημήτριος Κυρτάτας του Μιχαήλ, 1886 (+1948)

 

2543

Ευθαλία του Ιωάννη Ραπτάκη,

2547