Πατέρας:   
Κήρυκας Μπέλλας του Δημητρίου, 1927 (+1998)  #5435.
Μητέρα:   
Αγγελική του Στέλιου Πούλου,  #5438.

123
Στέλιος Μπέλλας του Κηρύκου, 1963  #193.

σύζ.(1995): Μίνα του Ανδρέα Πολέμη, 1969  #5116.

1) Αγγελική του Στέλιου Μπέλλα, 1996
 #20.
2) Κήρυκος Μπέλλας του Στέλιου, 1998
 #21.
3) Ανδρέας Μπέλλας του Στέλιου, 2005
 #22.
4) Μαρκέλλα Τσουρανιώ του Στέλιου Μπέλλα, 2008
 #23.Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι παππούδες
Παππούδες Γονείς

Δημήτρης Μπέλλας του Ιωάννη,

5428

Ιουλίττα Λεμάνη,

5434

Κήρυκας Μπέλλας του Δημητρίου, 1927 (+1998)

5435

Στέλιος Πούλος του Δημητρίου Πούλου,

5446

Δέσποινα Φαφαλιού,

5447

Αγγελική του Στέλιου Πούλου,

5438