Πατέρας:   
Νικόλαος Κυρτάτας του Σταματέλου,  #5465.

123
Σταμάτης Κυρτάτας του Νικολάου,  #5467.

σύζ.: Μαρία,  #5468.

1) Νικόλαος Κυρτάτας του Σταμάτη, 1841
 #5469.
2) Λεωνίδας Κυρτάτας του Σταμάτη, 1844
 #5470.

σύζ.: Σμαράγδα,  #5476.

3) Φρατζέσκα του Σταμάτη Κυρτάτα, 1847
 #5471.
4) Ιωαννης Κυρτάτας του Σταμάτη, 1851
 #5472.
5) Κατίγκω του Σταμάτη Κυρτάτα, 1855
 #5473.
6) Ανθούλα του Σταμάτη Κυρτάτα, 1855
 #5474.
7) Γιώργος Κυρτάτας του Σταμάτη, 1860
 #5475.Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι παππούδες
Παππούδες Γονείς

Σταματέλος Κυρτάτας του Γκίκα,

5462

Φρατζέσκα του Δημήτρη Ντούμπλη,

5464

Νικόλαος Κυρτάτας του Σταματέλου,

5465