Πατέρας:   
Σταμάτιος Παλαιοκρασσάς του Ανδρέα, 1893  #3608.
Μητέρα:   
Ανδριάνα του Νικολάου Μπεγλέρη,  #3613.

123
Αδαμαντία του Σταματίου Παλαιοκρασσά,  #3612.

σύζ.: Μιχαήλ Γιαννίσης του Γεωργίου,  #3619.

1) Ανδριάνα του Μιχαήλ Γιαννίση,
 #3620.Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι παππούδες
Παππούδες Γονείς

Αντρείκος Παλαιοκρασσάς του Σταματίου, 1857

3602

Ανδριάνα του Ιωάννη Μπέη, 1858

3607

Σταμάτιος Παλαιοκρασσάς του Ανδρέα, 1893

3608

Νικόλαος Μπεγλέρης του Λεονάρδου, 1866

3908

Διαμάντω του Αντωνίου Μπαφαλούκου, 1871

3914

Ανδριάνα του Νικολάου Μπεγλέρη,

3613