Πατέρας:   
 Ευστράτιος Φαλαγκάς του Νικολάου, 1882  #1490.
Μητέρα:   
Ελένη του Δημητρίου Στεφάνου, 1889  #1485.

123
Αντώνιος Φαλαγκάς του Ευστρατίου, 1911  #3194.

σύζ.: Χριστίνα, Η.Π.Α.  #3199.

1) Ελένη του Αντωνίου Φαλαγκά,
 #3200.
2) Νικόλαος Φαλαγκάς του Αντωνίου,
 #3201.Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι παππούδες
Παππούδες Γονείς

Νικόλαος (Πονηρός) Φαλαγκάς του Αντωνίου, 1829

 

1466

Φρατζέσκα του Αντωνίου Χαζάπη, 1837

1454

Ευστράτιος Φαλαγκάς του Νικολάου, 1882

 

1490

Δημήτριος Στεφάνου του Αντωνίου, 1849

1478

Ειρήνη του Λεονάρδου Κοντού,

1484

Ελένη του Δημητρίου Στεφάνου, 1889

1485